Värdegrund

Återvinningsindustriernas Värdegrund

ÅI.s nya Värdegrund antogs på stämman 2013 och har reviderats 2016. Värdegrunden har fokus på följande frågor:

  • Samhälls- och miljönytta med återvinning
  • Avfallshierarkin styrande
  • Kunskap och konkurrens skapar utveckling, innovation och företagande
  • Etik och ansvarsfullt företagande

Ladda ner Värdegrunden i filen till höger.