Återvinningsindustriernas Uppförandekod

ÅI har en Uppförandekod som alla medlemsföretag följer. Det är också vår ambition att denna ska följas av andra företag i branschen också.

Den ursprungliga Uppförandekoden antogs 2006, samt har reviderats vid stämman 2013, 2015 och 2016.