Vinnare av Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2009: KarlsonHus - för hus isolerat med återvunnet glas

6 maj 2009

ÅI-dagen 2009

Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2009 går till KarlsonHus. De får priset för sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.

- Ökad återvinning är en nyckel till minskat resursslöseri och hejdad klimatpåverkan. Genom att isolera sina hus med skumglas gjort av återvunnet glas, minskar KarlsonHus användningen av fossil plast med 700 kilo per hus. Dessutom lägger det grunden för en skumglasindustri i Sverige. Därför är demycket värdiga vinnare av Inspirationspriset, säger Annika Helker Lundström, vd för Återvinningsindustrierna.

KarlsonHus tillverkar småhus för försäljning över hela världen, och fokuserar på lågenergihus. Tillverkningen sker i Småland med huvudkontor i Åseda. Alla företagets hus har en dockningsstation där man enkelt kan ansluta solfångare, pelletskamin och annan klimatsmart miljöteknik. Dessutom kan alla hus fås med energi- och klimatpaketet EKOMER, som innehåller isolering med återvunnet glas.

- Vi vill bygga miljövänligt, klimatsmart och ansvarstagande i alla steg. Det är särskilt viktigt för hus som ska stå i hundra år, och att fåÅtervinningsindustriernas Inspirationspris visar att vi är på rätt väg. Det inspirerar oss att göra ännu smartare hus, säger Kennet Karlson, vd för KarlsonHus.

Motiveringen lyder:

"Återvinningsindustrierna Inspirationspris 2009 går till KarlsonHus för användning av skumglas i sitt hus EKOMER. KarlsonHus har med stark drivkraft och kreativt nytänkande bytt ut traditionella byggmaterial mot återvunnen råvara och erbjuder detta aktivt till sina kunder. Istället för fossil cellplast använder KarlsonHus den industriella råvaran skumglas ihusgrunden. Detta ger en minskning av energiresursanvändningen vid byggnationen med närmare 60 % samtidigt som det minskar deponeringen av återvunnet förpackningsglas i Sverige.

KarlsonHus har varit en av de drivande kunderna för att det skall etableras en industriell tillverkning av skumglas i Sverige. KarlsonHus är föregångare i sin bransch. De bryter gängse tankebanor och arbetar för att öka kvalitet och miljöprestanda i sitt lågenergihus Ekomer."

Under bottenplattan av betong har EKOMERhuset ersatt traditionell frigolit med glas som återvunnits till ett miljö- och kretsloppsvänligt "skumglas". Det sker i en särskild process där glaset "fluffats" till skum som sedan stelnat. Materialet spärrar mot fukt och kyla underifrån och gör grundplattan tät och varm. Det porösa glaset väger extremt lite och är lätt att bygga med. Skumglaset liknar till utseendet grovt gruseller makadam och går att forma utan att materialet "rinner iväg" som t ex Lecakulor gör. Materialet är kemiskt och termiskt stabilt och kan inte dra åt sig och behålla stora mängder vatten, som frigolit gör under vissa förhållanden.

KarlsonHus har låtit SvenskaMiljöinstitutet göra en livscykelanalys för Ekomerhuset. Den visar på en minskad total energiförbrukning jämfört med konventionella hus redan efter ett år, varefter vinsten ökar år för år.

Återvinningsindustriernas Inspirationspris delades ut den 6 maj på Grand Hotell i Stockholm. Kennet Karlson tog emot priset från naturfotografen Mattias Klum.

Läs mer om KarlsonHus på www.karlsonhus.se, om Återvinningsindustrierna på www.recycling.se.

Inspirationspriset delas ut till företag för nyskapande, kreativa och användbara grepp vid produktutveckling med återvunnen råvara som bas.

Återvinningsindustrierna har bilder från prisutdelningen, fritt för publicering.


För ytterligare information, kontakta:

Annika Helker Lundström, vd för Återvinningsindustrierna, 070-699 41 85.
Kennet Karlsson, vd för KarlsonHus, 070-555 01 48.