Valrörelsens första miljödebatt med alla riksdagspartier

29 juni 2006

Hearing måndag 3 juli, 15:00 - 17:00, Wisby Hotells trädgård.

Välkommen på hearing om riksdagspartiernas skiljelinjer i miljöpolitiken med fokus på fyra viktiga miljöfrågor: Förnybar energi och energieffektivisering, klimatet, återvinning och kemikalier.

Debatten leds av Lydia Capolicchio med Svante Axelsson, generalsekreterare Svenska Naturskyddsföreningen,
som särskild utfrågare. Deltagare är Sinikka Bohlin (s), Åsa Domeij (mp), Catharina Elmsäter-Svärd (m), Kjell-Erik Karlsson (v), Sven-Gunnar Persson (kd), Claes Västerteg (c), Marie Wahlgren (fp).

Fyra teman och åtta underområden behandlas:

1. Förnybar energi och energieffektivisering
· ”Piskor” – Energi- och koldioxidskatter
· ”Morötter” – Stöd till omställning

2. Klimatfrågor
· Klimatmål för framtiden
· Klimatinvesteringsprogrammets fortsättning

3. Återvinning
· Kommunernas roll i den framtida återvinningen
· Ekonomiska styrmedel för ökad återvinning

4. Kemikalier
· Lägre informationskrav på lågvolymkemikalier?
· Utbytesprincipen: Tillåta farliga kemikalier då det finns alternativ?

För ytterligare information: Kontakta Annika Helker Lundström, vd Återvinningsindustrierna,
070-699 41 85, annika@recycling.se.