Utveckla avfallsförbränningsskatten – avveckla inte!

21 augusti 2007

I budgetförhandlingarna diskuteras nu att avveckla förbränningsskatten på avfall, trots att den kan öka materialåtervinningen och minska klimatbelastningen. Återvinningsindustrierna uppmanar regeringen att istället utveckla skatten så att den miljöstyrande effekten förstärks.

– Skatten fungerar. Att återvinna istället för att förbränna stimuleras och skatten kan därför minska Sveriges samlade klimatpåverkan, i linje med regeringens politik. Det vore synd om skatten avvecklades, säger Annika Helker Lundström, vd för Återvinningsindustrierna, som idag skriver till regeringen i ärendet.

Drygt hälften av allt hushållsavfall förbränns fortfarande – bara 37 procent material­återvinns och 10 procent bearbetas biologiskt. Sju av tio aluminium­förpackningar slängs, åtta av tio plastförpackningar och fyra av tio kontorspapper.

– Alltför många värdefulla råvaror som kan användas till produkter förbränns, och situationen försämras om förbränningsskatten avskaffas. Det är ingen perfekt skatt, men den bör utvecklas, inte avvecklas, säger Annika Helker Lundström.

Återvinningsindustrierna vill i ett första steg undanta rent träavfall från beskattning. Skatten bör kompletteras med återvinningscertifikat, utökat producentansvar och insamling i materialslag.

Förbränningsskatten är i linje med regeringens uttalade inriktning i förra budgetpropositionen: ”För att förändra beteenden som exempelvis att skapa en vilja att investera i ny teknik behövs ekonomiska styrmedel som ger incitament att agera miljövänligt, snarare än detaljerade regelverk.”


För ytterligare information: Kontakta Annika Helker Lundström, vd för Återvinningsindustrierna, 08-783 83 40. Återvinningsindustriernas skrivelse till regeringen och riksdagens utskott finns på www.recycling.se.