Upphandlad avfallsbehandling är lönsam – Söderköpings kommun senaste beviset

9 januari 2008

Söderköpings upphandling av avfallsbehandlingen sparar pengar åt kommunen och ger möjlighet att sänka avfallstaxan. Återvinningsindustrierna uppmanar andra kommuner att ta efter, och Söderköping att ställa tydliga miljökrav i nästa upphandling.

Sedan 2003 förbränner Tekniska Verken i Linköping sopor åt Söderköpings kommun, utan att kommunen tagit in anbud från andra företag. Efter kritik från Justitieombudsmannen och en dom i länsrätten upphandlade kommunen sin avfallsbehandling. Upphandlingen vanns av Tekniska Verken, med 40 kronor lägre kostnad per ton än i tidigare avtal. Det innebär en årlig besparing på 200 000 kronor för Söderköpings kommun.

– Upphandlingar pressar priset och ger kommuner möjlighet att sänka avfallstaxan. Ändå är det alltför många kommuner som fortsatt bryter mot lagen och inte upphandlar sin avfallsbehandling. De bör skyndsamt ta efter Söderköping, säger Annika Helker Lundström, vd för Återvinningsindustrierna.

Lagen om Offentlig Upphandling slår fast att kommuner ska upphandla sin avfallsbehandling. Söderköping har tidigare angett att Tekniska Verken är den enda aktör som kan sköta kommunens avfall och att avtalet med dem var så bra det kunde bli. Eftersom tre aktörer lämnade anbud på avfallsbehandlingen och kostnaden nu sänks, visade det sig vara en felaktig bedömning från kommunens sida.

– Många kommuner tror att de har bästa möjliga avtal, men om de upphandlar sin avfallsbehandling kommer de att se att det går att pressa priser och ställa bättre krav. Dessutom har de faktiskt inget val – avfallsbehandling ska upphandlas, säger Annika Helker Lundström.

Återvinningsindustrierna uppmanar Söderköping och andra kommuner att ställa långtgående miljökrav i kommande upphandlingar av avfallsbehandlingen.

– Att återvinna material istället för att förbränna det minskar vår samlade klimatpåverkan och skapar nya arbetstillfällen. Därför bör kommuner i sin upphandling av avfallsbehandlingen ställa krav på att en successivt ökande andel av avfallet materialåtervinns, säger Annika Helker Lundström.

För ytterligare information kontakta:
Annika Helker Lundström, Vd, Återvinningsindustrierna, 070-699 41 85.
Se även www.recycling.se