Pressmeddelande: Tillväxt och nya jobb i återvinningsbranschen

15 juni 2016

Återvinningsföretagen ser positivt på framtiden. Mer än tre av fyra företag, 78 procent, bedömer att de kommer att nyanställa de närmaste två åren. Det visar en ny enkätundersökning som Återvinningsindustrierna har genomfört bland sina medlemsföretag.

– Det finns en stark framtidstro bland återvinningsföretagen. Den tillväxt vi har sett i branschen sedan år 2000, och som har lett till att antalet anställda har ökat med 60 procent, kommer att fortsätta, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.
 
Enligt enkätundersökningen bedömer 95 procent av företagen att de kommer att växa under de närmaste fem åren och 78 procent att de kommer att nyanställa under de närmaste två åren. 
 
Undersökningen visar också att merparten av återvinningsföretagen anser att politiska åtgärder är nödvändiga för att öka återvinningen ytterligare. Företagen vill se åtgärder som stimulerar efterfrågan på återvunna råvaror och som gör det lönsamt att återvinna mer material ur avfall. Med sådana åtgärder kan fler jobb skapas. 
 
– En politik som premierar återvunna råvaror och säkerställer att avfallshierarkin följs är en förutsättning för en hållbar industri och ett hållbart samhälle. Återvinningsbranschen är en allt viktigare näring i Sverige som kan utvecklas ännu snabbare med hjälp av marknadsanpassade styrmedel, säger Britt Sahleström.
 
Att återvinningsbranschen har vuxit de senaste åren beror bland annat på att avfallsmarknaden har öppnats upp för konkurrens, att producentansvar har införts och att det har blivit förbjudet att deponera brännbart och organiskt avfall. Förändringarna har skapat möjligheter för återvinningsföretagen att erbjuda sina kunder nya lösningar.
 
 
För ytterligare information kontakta:
Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna
Telefon: 0703 44 51 53
E-post: britt.sahlestrom@recycling.se