Pressmeddelande: Återvinningsindustrierna välkomnar riksdagens tillkännagivande

3 mars 2016

Riksdagen beslutade i dag om ett tillkännagivande om att ansvaret för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar även fortsättningsvis ska ligga på producenterna. Återvinningsindustrierna välkomnar tillkännagivandet.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över möjligheterna att flytta ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper till kommunerna. I riksdagen anser dock en majoritet av ledamöterna att ansvaret även i fortsättningen ska ligga på producenterna och i dag beslutade riksdagen om att rikta ett tillkännagivande med den här ståndpunkten till regeringen.
 
– Återvinningsindustrierna välkomnar tillkännagivandet. De privata återvinningsföretagen har under mer än 15 års tid byggt upp den fastighetsnära insamlingen av förpackningar och tidningar tillsammans med fastighetsägarna för att öka återvinningen. Företagen levererar kundanpassade lösningar som innehåller långt fler tjänster än bara själva insamlingen och det vill de fortsätta att utveckla, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna. 
 
Idag har hälften av de boende i flerbostadshus fastighetsnära insamling och de privata återvinningsföretagen står för huvuddelen av dessa tjänster. Utvecklingen har inneburit en ökad återvinning inom nuvarande system, där producenterna har huvudansvar för insamlingen. 
 
– Den viktigaste åtgärden regeringen kan vidta för att driva på återvinningen och förbättra servicen är att ställa tydliga krav på producenterna och möjliggöra för aktörerna på marknaden att i samarbete skapa lösningar. Alla krafter behövs för att återvinna mer och skapa en cirkulär ekonomi. Lösningen finns inte i kommunala monopol, säger Britt Sahleström.  
 
För ytterligare information kontakta
Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna
Telefon: 0703 44 51 53
E-post: britt.sahlestrom@recycling.se