Ta nu chansen att upphandla!

28 december 2005

Kammarrätten i Göteborg har fastställt Länsrätten i Skånes beslut att förordna att upphandling av avfallsbehandlingstjänster i Simrishamn och Tomelilla ska ske.

-Vi välkomnar Kammarrättens beslut, säger VD Annika Helker Lundström. Ännu en gång har vi fått klarlagt att avfallsbehandlingstjänster ska upphandlas. Det duger inte för kommunerna att gömma sig bakom monopol för att undvika att ta in alternativ.

Bakgrunden är att den svenska marknaden för behandling av hushållens avfall till stora delar hanteras av kommunala bolag utan upphandling. I flera fall har man hänvisat till att det ”behövs” ingen upphandling. Länsrätten gav oss den 4 februari rätt i att upphandling ska ske. Detta har nu Kammarrätten bekräftat i en omfattande dom.

- Trots allt prat om motsatsen visar domen tydligt att alla kommuner som struntar i att konkurrensupphandla när de köper renhållningstjänster bryter mot lag, säger Pär Cronhult, chefjurist vid Stiftelsen Den Nya Välfärden, och ombud i målet på renhållningsbolagens sida. – Detta trots att bestämmelser om obligatorisk upphandling i dessa fall har funnits sedan början av 1970-talet.

Återvinningsindustrierna, som är en branschförening inom Svenskt Näringsliv, har åtskilliga gånger reagerat mot direktupphandlingen. Upphandling och konkurrens är en förutsättning för att uppnå bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad i alla branscher inklusive avfallsbranschen.

- Vår uppmaning idag till de kommuner som inte upphandlar är att göra det. Domen visar med all önskvärd tydlighet att direktupphandling tillhör historien säger Annika Helker Lundström.

För ytterligare information:
Annika Helker Lundström, VD Återvinningsindustrierna
Tel: 070 699 41 85

Pär Cronhult, Chefsjurist Konkurrenskommissionen
Tel: 0733 26 44 00