Skilj mellan avfall från boende och företag!

17 oktober 2007

Återvinningsindustrierna anser att miljöbalken måste förtydligas genom att skilja mellan hushållsliknande avfall från boende och från företag.

I dag får företag inte själva bestämma över sitt hushållsliknande avfall och vem som skall behandla det. Vad som tolkas som hushållsliknande, ”därmed jämförligt” avfall från företag varierar inom olika kommuner. Enligt miljöbalken har kommunerna monopol på detta avfall och då är det bara kommunen som får bestämma hur avfallet ska behandlas.

- Dagens lagstiftning grundar sig på när avfallet var ett nedskräpningsproblem, inte en resurs. Företag måste kunna följa sin miljöpolicy och anlita den entreprenör som erbjuder bästa lösningen och bestämma hur grönsaksavfall från stormarknader, kasserat bröd från bagerier och frityrfett från restauranger ska behandlas. Många företag
vill ta ett större miljöansvar och exempelvis satsa på biologisk behandling, vilket omöjliggörs i vissa kommuner, säger Viveke Darpö Ihd, Återvinningsindustrierna.

Återvinningsindustrierna ger i dag ut en rapport Kapa Lagen! Om varför jämförligt avfall bör lyftas bort från Miljöbalken. De viktigaste skälen att ändra lagen är enligt Viveke Darpö Ihd:

· Konkurrens, effektiviseringar och mängden tekniska lösningar ökar
· Att avfallet är fritt stimulerar privata aktörer att inverstera i biogasteknik
· Onödig byråkrati och långdragna juridiska tvister undviks

För ytterligare information kontakta:
Viveke Darpö Ihd, ansvarig miljö/utveckling för Återvinningsindustrierna,
08-783 83 41
Rapporten finns att ladda ner på:
http://www.recycling.se