Regeringen avskaffar kommunalt monopol på farligt avfall

9 november 2006

Regeringen har idag fattat ett beslut som innebär att ett 80-tal kommuner från och med den 1 juli 2007 inte längre ska få ha monopol på farligt avfall från företag.

– Beslutet gynnar miljön, skapar nya jobb och sänker kostnaderna, säger Viveke Darpö Ihd som ansvarar för miljöfrågor på Återvinningsindustrierna.

Företag i kommuner med monopol har inte själva fått bestämma vem som ska hämta deras farliga avfall och hur det ska behandlas.

– Det har drabbat företagens avfallsarbete eftersom de inte kunnat använda samma entreprenör för det farliga avfallet som för övrigt avfall, säger Viveke Darpö Ihd. Allt fler företag vill köpa sina avfallstjänster från ett och samma återvinningsbolag, eftersom avfallshanteringen är så komplex.

Många företag har dessutom produktionsenheter geografiskt spridda över landet och efterfrågar därför också helhetslösningar.

– För dessa företag har monopolet varit ett stort problem eftersom företaget inte centralt kan samordna hämtningen av företagets avfall i de kommuner som har monopol, säger Viveke Darpö Ihd.