Pressmeddelande: Två slutkandidater till Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2014

28 april 2014

Bergo Flooring och Blocket är slutkandidaterna till Återvinningsindustriernas Inspirationspris. Priset delas ut av H.K.H. Kronprinsessan Victoria på Återvinningsdagen den 12 maj i Stockholm.

I årets tävling har kriterierna breddats. Priset delas ut för nyskapande, kreativa och inspirerande grepp vid användning av återvunnen råvara och för åtgärder som leder till en väsentligt effektivare resursanvändning eller ökad materialåtervinning.    

Av totalt 21 nominerade har juryn utsett Bergo Flooring och Blocket till slutkandidater. Bergo Flooring tillverkar golvprodukter av återvunnet material och Blocket har skapat en marknadsplats för ökad återanvändning.

Inspirationspriset har funnits sedan 2006 och har tidigare delats ut till IKEA, Patagonia, Electrolux, KarlsonsHus, Coca-Cola, Swerea Mefos och H&M. De tidigare pristagarna har visat goda exempel på hur man kan använda återvunna råvaror i sina produkter.

Årets pristagare tillkännages den 12 maj på Återvinningsdagen i Stockholm. Juryn leds av Återvinningsindustriernas ordförande Anders Wijkman.

Läs mer om prisutdelningen på Återvinningsindustriernas hemsida
www.recycling.se

För mer information kontakta:
Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna, tel: 0703 44 51 53, britt.sahlestrom@recycling.se
Viveke Ihd, chef miljö & utveckling, Återvinningsindustrierna, 0702 38 78 28, viveke.ihd@recycling.se

Återvinningsindustrierna är en branschorganisation för privata återvinningsföretag som valt att aktivt arbeta med miljö och etik i sin verksamhet med målet att skapa en återvinning som är långsiktigt hållbar. Branschen omsätter cirka 20 miljarder kronor, har 6 000 anställda, hanterar mer än 11 Mton avfall och återvinningsmaterial och materialåtervinner mer än 50 procent.