Pressmeddelande: Till regeringen: Låt EU:s krav på minskad förbrukning av plastbärkassar bli en möjlighet i en cirkulär ekonomi

21 september 2016

Återvinningsindustrierna uppmanar i ett remissvar regeringen att säga nej till Naturvårdsverkets förslag att sätta ett lägsta pris på plastbärkassar och i stället införa styrmedel som ökar återvinningen, minskar nedskräpningen och leder till att fler bärkassar produceras av återvunna råvaror.

EU har i ett direktiv beslutat att alla medlemsländer måste minska förbrukningen av plastbärkassar. Det huvudsakliga syftet är att minska nedskräpningen, men även att minska resursanvändningen som kassarna leder till. Naturvårdsverket har i en utredning till regeringen föreslagit ett lägsta pris på 5 kronor per plastbärkasse. 
 
– Vi anser att Naturvårdsverket borde ha tagit ett helt annat grepp i sin analys av hur man ska uppfylla EU:s direktiv. Att enbart sätta ett lägsta pris på plastbärkassar och inte koppla det till några miljöåtgärder är fel väg att gå. Det finns styrmedel som skapar betydligt större miljönytta, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.
 
Återvinningsindustrierna föreslår i stället att en extra avgift ska tas ut för plastbärkassar och att det ska finnas tydliga krav på vad avgiften får användas till. Avgiften bör omfatta även andra bärkassar på marknaden och differentieras så att bärkassar av återvunna råvaror får en lägre kostnad och därmed ett lägre pris ut mot kund.
 
– Det ger en viktig signal till konsumenterna att produkter av återvunna råvaror premieras på marknaden och att plastbärkassar i första hand ska lämnas till materialåtervinning, så att de kan bli till nya plastprodukter, säger Britt Sahleström. 
 
– Med vårt förslag driver vi på utvecklingen i Sverige. Bärkassarna kan bli en viktig symbolfråga i regeringens arbete för cirkulär ekonomi och för att öka kunskapen hos konsumenterna om att vi måste öka återvinningen av de resurser som finns i alla utslitna produkter, säger Britt Sahleström.
 
 
 
För ytterligare information kontakta:
Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna
Telefon: 0703 44 51 53
E-post: britt.sahlestrom@recycling.se