Öppna upp matavfallsmarknaden för fler aktörer – då kan målen uppnås

3 februari 2011

Vid årsskiftet skulle 35 procent av allt matavfall återvinnas genom biologisk behandling, men kommunerna nådde bara 21 procent. Ge de privata återvinningsentreprenörerna rätten att samla in och behandla matavfall som kommer från verksamheter. En öppen marknad ökar produktionen av biogas och biodiesel.

– Återvinningsindustrierna har under flera år drivit på att marknaden ska öppnas  upp för att fler aktörer ska få samla in matavfall från verksamheter. Vi hoppas nu att regeringen ska fatta ett snabbt beslut i frågan så att också de privata återvinningsföretagen kan bidra till att uppnå målen, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna.

I dagens Sverige kan medborgarna fritt välja telefonoperatör, apotek, bilprovning mm, men restauranger, butiker och många andra företag får inte välja vem som ska ta hand om deras matavfall. Det är inte rimligt att kommunerna ska ha monopol på det matavfall som genereras ute hos företag och andra verksamheter, fortsätter Britt Sahleström. Andra typer av avfall och även farligt avfall får de privata återvinningsföretagen samla in och behandla, men inte matavfallet.

– En öppen marknad för matavfallet från verksamheter kan underlätta även för små och medelstora kommuner att ta sitt ansvar att uppnå matavfallsmålen, säger Britt Sahleström. De privata återvinningsföretagen kan erbjuda intressanta lösningar om de har frihet att verka på marknaden. På samma sätt kan företag som finns i många kommuner få välja enhetliga lösningar som uppfyller deras miljöambitioner. Idag måste de anpassa sig till kommunens ambitioner. En öppen marknad driver på utvecklingen.

Läs mer i Återvinningsindustrierna nya rapport "10 argument för införandet av frival för verksamhetsavfall som är jämförligt med hushållsavfall", där fördelarna med att öppna upp för privata aktörer lyfts fram. Se www.recycling.se, under ”Rapporter”.

För ytterligare information kontakta:
Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna, 08-783 83 40
Viveke Ihd, ansvarig miljö och utveckling Återvinningsindustrierna, 08-783 83 41