Ökad återvinning ger 10 000 nya jobb

5 april 2006

Återvinningssektorn kan ge 10 000 nya jobb inom en tioårsperiod, med minst lika många till hos underleverantörer och transportföretag. Det konstateras i rapporten ”Återvinning ger jobb!” som presenteras den 5 april.

Att återvinna ger fler jobb samtidigt som det minskar resursslöseriet och förbättrar miljön. Det är inte bara avfallet som går upp i rök när man ensidigt satsar på förbränning, säger Annika Helker Lundström, vd för Återvinningsindustrierna.

Återvinningsbranschen har haft en mycket stark tillväxt de senaste tio åren, med en klart högre nyföretagarandel än i andra branscher. Med rätt spelregler kan tillväxten ta ytterligare fart framöver, vilket enligt rapporten ”Återvinning ger jobb!” ger minst 10 000 nya jobb och lika många indirekta arbetstillfällen.

De nya jobben kan komma i alla delar av återvinningskedjan. Det handlar både om enklare arbeten som insamling och sortering som teknikutveckling, miljöteknikexport och helt nya återvinningstjänster, säger Annika Helker Lundström, vd för Återvinningsindustrierna.

Varje år förbränns eller deponeras avfall som skulle lämpa sig bättre för materialåtervinning. Störst potential för ökad återvinning har plast, förorenad jord och organiskt material, men även återvinningen av papper och metaller kan öka.

För att potentialen ska förverkligas krävs konkurrens på avfallsmarknaden. Ekonomiska styrmedel kan stärka materialåtervinningens konkurrenskraft. Men det behövs också nya kreativa modeller för insamling och återvinning. Ett generellt producentansvar för varor, insamling i materialslag i stället för förpackningar och tidningar, eller införandet av ”återvinningscertifikat” är möjliga vägar.


Återvinning är en trevlig bransch – ju mer vi expanderar desto lägre blir den totala miljöpåverkan. För oss står det klart att man politiskt bör prioritera återvinning som en central del i kommande satsningar på sysselsättning och miljö, säger Annika Helker Lundström.


Rapporten presenteras på Återvinningsdagarna, onsdagen den 5 april klockan 09.30. Platsen är Hotell Rival, Mariatorget, Stockholm. Rapporten finns därefter nedladdningsbar på www.recycling.se