Ny svensk miljöteknikanläggning med exportpotential invigd

21 oktober 2008

I dag invigde Erik Åsbrink, ordförande i branschföreningen Återvinningindustrierna, en ny unik anläggning för materialåtervinning av bildäck i Göteborg.

Efter 14 års forskning och tester över hela världen så har nu Scandinavian Enviro Systems AB byggt och testkört sin teknologi, att materialåtervinna bildäck, i full skala. Tekniken bygger på effektiv förgasning i syrefri miljö. Produkterna blir kol, olja, stål och gas där en stor del av den återvunna gasen används för att driva anläggningen. Teknikens patenterade kärna gör att värmeöverföringen blir extremt effektiv. Detta gör att det krävs betydligt mindre energi än för andra teknologier för att driva anläggningen och att man kan behandla betydligt större mängd däck på kortare tid.

- Det är spännande att få äran att inviga en anläggning som kan bidra till att ny svensk miljöteknologi blir intressant på den internationella marknaden och ökar vår svenska miljöteknikexport säger Erik Åsbrink.

- Att utveckla ny teknik som gör att andelen materialåtervinning ökar är avgörande i arbetet för att nå ett energi- och resurseffektivt samhälle sa Annika Helker Lundström, Vd för Återvinningindustrierna i ett tal samband med invigningen.

- Vi har haft förfrågan från över 40 länder och i förra veckan kom första delegationen från Mexico säger företagets Vd Ola Ekman.

Bolaget planerar en snabb internationell expansion för att säkra värdet på sin unika teknologi. Tekniken kan även användas till andra organiska material med god lönsamhet. Anläggningen är helt byggd i Sverige i samarbete med ett tjugotal underleverantörer.

För ytterligare information kontakta:
Annika Helker Lundström, Vd Återvinningsindustrierna, tel 0706-99 41 85
Erik Åsbrink, ordförande Återvinningsindustrierna, tel 0705-86 53 99
Ola Ekman, VD Scandinavian Enviro Systems, tel 0705-28 14 88