Nu öppnas möjligheterna för mer materialåtervinning

27 mars 2008

Regeringsrätten har nu slagit fast att kommuner måste upphandla sin avfallshantering offentligt. Återvinningsindustrierna uppmanar kommunerna att ställa krav på att det avfall som kan ska materialåtervinnas. Ökad återvinning innebär klimatvinster och skapar viktiga förutsättningar för nyföretagande.

Tomelilla och Simrishamn dömdes av Kammarrätten i Göteborg för att de inte upphandlat sin avfallshantering och överklagade domen. Regeringsrätten har nu avslagit överklagan, vilket innebär att alla kommuner som inte offentligt upphandlar sin avfallshantering bryter mot lagen. Domen är epokgörande då den gäller alla branscher.

- Hälften av hushållssoporna går till förbränning, trots att materialåtervinning ger betydligt större klimatvinster. För varje ton plast som materialåtervinns istället för energiutvinns minskas koldioxidutsläppen med cirka två ton. Därför bör klimatsmarta kommuner kräva en hög grad av materialåtervinning när de upphandlar sin avfallsbehandling, säger Annika Helker Lundström, vd på Återvinningsindustrierna.

- Upphandlingskravet kommer äntligen att släppa in oss i matchen säger Jörgen Sabel på plaståtervinningsföretaget Swerec AB i Småland. Vi ser en stor potential att kunna återvinna mer plast som en direkt ersättning till jungfrulig plastråvara. Våra kunder, svensk och västeuropeisk plastindustri, har på grund av höga oljepriser större efterfrågan på återvunnen plastråvara än vad vi lyckas samla in.

Återvinningsindustrierna ser upphandlingskravet som en viktig chans att ställa miljö- och klimatkrav på hur avfallet skall behandlas. Upphandling innebär också möjligheter för ny miljöteknik och nya företag inom återvinningsområdet att växa fram.


Regeringsrättens dom finns på www.recycling.se


För ytterligare information:
Kontakta Annika Helker Lundström, vd Återvinningsindustrierna, 070-699 41 85
Jörgen Sabel, Swerec AB, 070-588 31 70