När ska kommunerna börja följa LOU

14 mars 2011

Trots att andra kommuner i Skåne dömts i Högsta förvaltningsdomstolen för liknande förfaranden, så har Staffanstorp beslutat att utan konkurrens-upphandling köpa tjänster direkt från Sysav för att samla in och omhänderta kommunens hushållsavfall. Återvinningsindustrierna har nu hos Förvaltnings-rätten i Malmö överklagat kommunens beslut att teckna avtal med Sysav.

Vad tänker politikerna på:

  • Varför vill man inte få in fler förslag på avfalls- och återvinningslösningar än de som Sysav erbjuder
  • Varför vill man inte bidra till att utveckla näringslivet i regionen och skapa möjligheter för fler entreprenörer med olika förslag på lösningar att komma in på marknaden
  • Varför vill man inte utnyttja möjligheten som LOU ger att sänka kostnaderna för de enskilda egnahemsägare och hyresgäster, som ytterst betalar för avfallshanteringen

Ändå sedan 2005 så har Sysavs ägarkommuner fortsatt att trotsa de rättsliga utslagen och direktilldelat Sysav avfallsbehandlingen. Då föll den första domen i Länsrätten, en dom som 2008 fastställdes av Högsta förvaltningsdomstolen (dåvarande Regeringsrätten). Under 2010 har EU-kommissionen riktar skarp kritik mot Sverige och kommunernas agerande. EU behandlar för närvarande Sveriges svar och mycket talar för att Sverige dras inför EU-domstolen.

– Kommunpolitikerna har allt att vinna på att LOU följs och används på ett sätt som skapar mervärden för både kommunmedborgarna och samhällsekonomin, säger Britt Sahleström, vd på Återvinningsindustrierna. Avfalls- och återvinningsmarknaden är i stark utveckling och materialåtervinningen kommer att öka. Det leder till att mindre mängder kommer att förbrännas. Jag kan inte förstå att politikerna inte vill ha mer kunskap om de lösningar som de privata aktörerna på marknaden kan erbjuda. Om nu Sysav skulle vara så bra som det påstås från kommunalt håll, skulle de ju vinna en offentlig upphandling i konkurrens med övriga företag.

För ytterligare information kontakta:
Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna, 08-783 83 40