Monopolisera inte insamlingen av förpackningar och tidningar

30 augusti 2012

Regeringens avfallsutredare föreslår att kommunerna ska få monopol på insamling av förpackningar och tidningar. Förslaget skulle drabba både återvinningen och den privata återvinningsindustrin. Förslaget är förvånande mot bakgrund av att avfallsutredaren i andra delar av utredningen förespråkar den innovationskraft som skapas med ökad konkurrens.