Pressmeddelande: Lina Bergström blir ny VD för Återvinningsindustrierna

19 januari 2017

Efter många års förtjänstfulla insatser kommer Britt Sahleström att lämna tjänsten som VD för Återvinningsindustrierna. Styrelsen har utsett Lina Bergström till ny VD för Återvinningsindustrierna.

Lina Bergström kommer närmast från tjänsten som verksamhetschef för Svenska FSC (Forest Stewardship Council). Tidigare har hon haft en rad olika ledande chefsroller med fokus på hållbar utveckling, marknad och kommunikation samt varit miljöexpert på regeringskansliet.

– Återvinningsbranschen står inför stora utmaningar. Den cirkulära ekonomin kräver nya affärsmodeller och breda partnerskap med producerande företag. Med Lina Bergström som ny VD får vi en person med omvittnat goda ledaregenskaper och stor erfarenhet av förändringsarbete, säger Anders Wijkman, ordförande Återvinningsindustrierna.

– Att lösa flaskhalsarna för att fullt ut införa en cirkulär ekonomi är en nyckelfråga för att vi ska tackla viktiga samhällsutmaningar. Återvinningsbranschen står inför en spännande tid när efterfrågan på återvunnet material blir allt större från producerande företag runt om i världen. Jag ser fram emot att få vara med och tillsammans med Återvinningsindustriernas medlemmar hitta lösningar som kan stötta den utvecklingen, säger Lina Bergström i en kommentar.

Lina Bergström tillträder sin tjänst 1 maj 2017.
 

För ytterligare information kontakta:
Anders Wijkman: 070-6301052
Lina Bergström: 073-5303467
 

Återvinningsindustrierna (ÅI) är en branschorganisation som företräder de privata återvinningsföretagen och en tillväxtbransch som bidrar till nya jobb och minskad klimatpåverkan. Återvinningsindustrin är framtidens ledande råvaruleverantörer och har en nyckelroll i en cirkulär ekonomi. Medlemmarna omsätter ca 20 miljarder kronor och har drygt 6 000 anställda. Läs mer på www.recycling.se