Konkurrensverket underlättar fastighetsnära insamling

12 oktober 2012

Det kommunägda bolaget Norra Åsbo Renhållnings AB (Nårab) har granskats av Konkurrensverket för missbruk av dominerande ställning på avfallsmarknaden och ändrar nu sin prissättning. Fler kommuner måste nu se över sina taxor, så att privata återvinningsföretag inte missgynnas på marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar.