Kommunrevisorer uppmanas granska offentlig upphandling och prissättning av avfallsbehandling i Västsverige

19 mars 2009

Ägarkommunerna till avfallsbolaget Renova AB upphandlar inte avfallsbehandling enligt LOU. Det har lett till att kommuninvånarna betalar ett högre pris än icke ägarkommuner för samma tjänst. Därmed tvingas kommuninvånarna betala högre kostnader. Förhållandena är anmärkningsvärda. Därför ber nu Återvinningsindustrierna de förtroendevalda revisorerna i Renovas ägarkommuner att granska upphandling och prissättning av avfallsbehandling.

Kommunala avfallsbolaget Renova har tilldelats uppdrag att behandla sina elva ägarkommuners - Ale, Göteborg, Härryda, Lerum, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö - hushållsavfall utan att det skett offentlig upphandling. Ägarkommunerna hänvisar till ett konsortialavtal mellan dem och Renova.

- Det är anmärkningsvärt att ägarkommunerna inte genomför någon offentlig upphandling för behandling av hushållsfall. Det finns inga undantag i lagstiftningen för köp av tjänster eller varor mellan kommuner och kommunala bolag. Trots det följer ägarkommunerna inte lagstiftningen och har heller inte meddelat att de avser att genomföra någon upphandling, säger Annika Helker Lundström, vd på Återvinningsindustrierna.

Återvinningsindustrierna har jämfört de priser på behandling av hushållsavfall som Renova erbjuder ägarkommunerna med de priser bolaget lämnar i offentliga upphandlingar utanför ägarkretsen. Resultatet är uppseendeväckande. Medan ägarkommunerna under 2008 betalade 795 kronor per ton för behandling av fint brännbart hushållsavfall, så är genomsnittspriset utanför ägarkommunerna 526 kronor per ton.

- Vår prisjämförelse visar att Renova tar ut ett pris på behandling av fint hushållsavfall som är 51 procent högre än genomsnittspriset utanför ägarkommunerna. Det är en väsentlig prisskillnad och innebär att ägarkommunerna tillsammans betalar omkring 53 miljoner kronor för mycket för behandling av hushållsfall, säger Annika Helker Lundström.

Båda dessa förhållanden är anmärkningsvärda. Därför ber nu Återvinningsindustrierna de förtroendevalda revisorerna i ägarkommunerna att granska dels tillvägagångssättet vid offentlig upphandling, dels prissättningen för avfallsbehandlingen.

För ytterligare information, kontakta:

Annika Helker Lundström, vd Återvinningsindustrierna, telefon: 070-699 41 85,

e-post: annika.helker.lundstrom@recycling.se