Pressmeddelande: EU:s kritik är en möjlighet för Sverige

25 mars 2015

EU-kommissionen kritiserar Sverige i en ”formell underrättelse” för att inte följa EU:s upphandlingsregler. Skälet är att vissa kommuner har tilldelat kontrakt för avfallshantering direkt till sina egna bolag utan upphandling eller insyn, samtidigt som bolagen bedriver en betydande verksamhet på den öppna marknaden. Regeringen kan enkelt säkerställa att EU-reglerna följs genom att se till att kommunerna alltid följer de regler och riktlinjer som gäller för upphandling, anser Återvinningsindustrierna.

– Syftet med upphandlingsreglerna är att kommunerna ska dra nytta av konkurrensen på marknaden samtidigt som företag ska kunna tävla på lika villkor. Det viktigaste är nu att regeringen säkerställer att kommunerna följer detta regelverk och att det inte finns sätt att kringgå det, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna. 

De undantagsregler som finns, om kommunerna väljer att inte upphandla, ska tillämpas mycket restriktivt. Det visar EU på ett tydligt sätt med den formella underrättelsen. Inga av de anmälda kommunerna uppfyller kraven på undantag i lagstiftningen. Kommunerna bedriver enligt EU-kommissionen en alltför stor del av verksamheten på den öppna marknaden. 

Flera svenska kommuner har i åratal tilldelat sina kommunala avfallsbolag offentliga kontrakt utan upphandling eller insyn, i strid med unionens direktiv. Hösten 2013 anmälde därför Återvinningsindustrierna, tillsammans med ett flertal andra branschorganisationer och företag, Sverige för fördragsbrott. 

– Snart ska EU:s nya upphandlingsregelverk införas i Sverige, vilket innebär ännu bättre förutsättningar för kommunala upphandlingar. Även här måste regeringen se till att de kommunala inköpen sker i linje med regelverket, säger Britt Sahleström. När upphandlingar sker i konkurrens säkerställs att hushållen får rätt kostnad för avfallstjänsterna, samtidigt som privata företag inte utesluts från affärsmöjligheter. 

– Det är inom företagen som jobben skapas och nya affärsmöjligheter växer fram. Vi behöver fler entreprenörer och innovativa lösningar för att öka återvinningen och få ett mer resurseffektivt samhälle, men det förutsätter väl fungerande och konkurrensutsatta marknader, säger Britt Sahleström. De otillåtna tilldelningarna av kontrakt till kommunala bolag motverkar detta och snedvrider dessutom konkurrensen på den öppna återvinningsmarknaden. 

– För att öka Sveriges konkurrenskraft och affärsmöjligheter även på den internationella marknaden behövs fler, inte färre, upphandlingar på hemmamarknaden och gärna mer innovationsinriktade sådana, säger Britt Sahleström.
 

För ytterligare information:
Läs mer om EU-kommissionens formella underrättelse på Den Nya Välfärden, Konkurrenskommissionens hemsida HÄR

Kontakta Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna, tel 0703 44 51 53