Erik Åsbrink föreslås som ny ordförande för Återvinningsindustrierna

19 mars 2008

Tidigare finansministern Erik Åsbrink föreslås som ny ordförande i styrelsen för branschorganisationen Återvinningsindustrierna. Den nuvarande styrelsen stöder förslaget från valberedningen. Beslut fattas på föreningens årsstämma den 14 maj.

Erik Åsbrink har ett utomordentligt brett nätverk inom politik och näringsliv. Han är en omvittnat skicklig ordförande och han delar föreningens uppfattning i centrala frågor inom miljöpolitik och konkurrensfrågor.


Erik Åsbrink är idag styrelseordförande i Alecta, Svensk Hypotekspension AB, Försäkringskassan, Lightlab Sweden AB och Handelshögskolan i Stockholm. Han är styrelseledamot i Lennart Wallenstam Byggnads AB och Nordiska Investeringsbanken samt ledamot i Finanspolitiska Rådet.


För frågor kontakta:

Annika Helker Lundström vd Återvinningsindustrierna
Tel: 070-699 41 85