Erik Åsbrink besöker SAKAB

11 december 2009

Återvinningsindustriernas ordförande Erik Åsbrink besöker i dag Sakabs anläggning i Kumla. Sakab är det enda företaget i Sverige som är specialiserat på förbränning av farligt avfall. Årligen avgiftar Sakab c:a 250.000 ton farligt avfall och återvinner energi som täcker behovet för c:a 10.000 villor i Örebroregionen.

Återvinningsindustrierna anser att Sverige behöver ett nationellt uppföljningssystem som sammanställer statistik över farligt avfall. Återvinningsindustrierna ser att avsaknaden av övervakning och kontroll av det farliga avfallet kan leda till diffus spridning av miljögifter i Sverige såväl som i länder dit Sveriges avfall transporteras.

- Vi anser att ett nationellt uppföljningssystem kan ge våra myndigheter, företag och allmänheten ett bra underlag som visar flödet av farligt avfall och hur det fasas ut, säger Erik Åsbrink.
Under åren som gått har branschen framfört önskemål att en databas utvecklas för uppföljning av flödet av farligt avfall. En sådant nationellt system skulle både kunna vara en bra källa för statistik, fungera som stöd för tillsyn samt följa upp hur stor del av det farliga avfallet som behandlas genom återvinning eller på annat sätt.

För ytterligare information:
Viveke Ihd
ansvarig miljö/utveckling
tel: 0702 38 78 28