Pressmeddelande: Blocket vinnare av Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2014

12 maj 2014

Blocket tilldelas Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2014. Blocket får priset för att ha skapat en marknadsplats och drivit på utvecklingen att återanvända produkter om och om igen. Det har lett till en effektivare resursanvändning, minskad klimatpåverkan och ett ökat engagemang för återanvändning. Priset delades ut av Kronprinsessan Victoria på Återvinningsdagen den 12 maj i Stockholm

Att använda resurserna effektivare är en nödvändighet i en värld av växande befolkning, växande ekonomier och ökat behov av råvaror. Både ökad återanvändning och användning av återvunna råvaror måste utgöra basen i ett resurseffektivt samhälle med liten klimatpåverkan.  

– Blocket har varit föregångare att driva på återanvändningen genom att skapa en marknadsplats för både privatpersoner och företag som vill köpa och sälja funktionsdugliga saker på en marknad, säger Anders Wijkman, ordförande i Återvinningsindustrierna. Speciellt intressant är att Blocket tagit initiativ till att beräkna hur mycket klimatpåverkan från återanvändningen har minskat.

Resultaten visar att den minskade klimatpåverkan uppgår till mer än 1,6 miljoner ton, att jämföra med Sveriges utsläpp av klimatpåverkande gaser på ca 56 miljoner ton. Genom Blocket har klimatnyttan av återanvändning verifierats för första gången i Sverige.

– Detta är särskilt intressant eftersom både återanvändning och materialåtervinning hör till effektivaste åtgärderna för att reducera klimatutsläppen, men de syns inte som åtgärder i rapporteringen av Sveriges klimatutsläpp, fortsätter Anders Wijkman.

Blocket har också bidragit till att lägga grunden till en förändrad syn på marknaden för återanvändning.  Undersökningar visar att miljöhänsyn blivit en allt viktigare drivkraft för de som köper och säljer på Blockets marknadsplats.

Läs hela pressmeddelandet och motiveringen i bifogad fil.