Beslut i Regeringsrätten tvingar kommuner att upphandla avfallshantering

17 mars 2008

Regeringsrätten har idag fastställt en dom som tvingar kommuner att genomföra offentliga upphandlingar av bl.a. avfallshantering. Tomelilla och Simrishamn hade överklagat en tidigare dom från Kammarrätten i Göteborg med samma innebörd, men Regeringsrätten har nu avslagit denna överklagan. Domen betyder att alla kommuner som struntat i att upphandla bryter mot lagen.

– Vi välkomnar Regeringsrättens beslut, säger Vd Annika Helker Lundström. Kravet om offentlig upphandling gynnar både företagande och miljö, eftersom det leder till att mer material kan återvinnas och av fler företag.

Domen riktar sig mot alla direktköp från kommunala bolag, således även helägda kommunala bolag .

Behandling av hushållsavfall hanteras till stora delar av kommunala bolag utan upphandling. I flera fall har kommunerna hänvisat till att det ”behövs ingen upphandling". Regeringsrätten har nu bekräftat Länsrättens och Kammarrättens domar och slagit fast att offentlig upphandling måste ske.

– Domen är en fullständig seger och den tvingar ett stort antal kommuner att upphandla sin avfallshantering, säger Pär Cronhult, chefsjurist vid Stiftelsen Den Nya Välfärden, och ombud i målet på återvinningsbranschens sida.

Återvinningsindustrierna, som är en branschförening inom Svenskt Näringsliv, har åtskilliga gånger reagerat mot direktupphandling. Upphandling och konkurrens är en förutsättning för att uppnå bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad i alla branscher, inklusive avfallsbranschen.


För ytterligare information:
Annika Helker Lundström, VD Återvinningsindustrierna
Tel: 070-699 41 85

Pär Cronhult, Chefsjurist Konkurrenskommissionen
Tel: 0733-26 44 00, 08-545 03 818