Bättre återvinna än bränna avfall!

12 november 2007

Återvinning av hushållsavfall innebär i allmänhet att man sparar energi och påverkar miljön mindre än om man bränner avfallet för att få energi. Det visar en nyligen avslutad studie som gjorts vid avdelningen för miljöstrategisk analys på KTH.

Studien fokuserar på att utreda vilka miljöeffekter det skulle få om insamlingssystemen för hushållsavfall ändras. Hur insamlingen sker och på vilket sätt man transporterar det insamlade avfallet påverkar energianvändning och miljön relativt lite. Det visar flera av de analyser som ingått i studien.

- Det som tycks betyda mest för att spara energi och miljö är istället hur processerna för att återvinna råvaran ur avfallet ser ut, och hur förbränningen av avfallet sker. Stor betydelse har också processerna som ersätts, till exempel hur energikrävande produktionen av jungfruliga material är och hur värmeproduktionen med konkurrerande bränsle går till, säger Sara Tyskeng på KTH, en av forskarna bakom rapporten.

Läs mer på:
http://www.recycling.se/Templates/News1.aspx?PageID=a0bb1e67-47ae-4885-a3d4-4066b4875ac0