Bakvänt ge kommunerna utökad avfallsroll innan frågan utretts

23 mars 2006

Regeringens förslag att låta kommuner sälja avfallstjänster utanför den egna kommungränsen vore att föregå den kommande översynen av kommunernas undantag från lokaliserings– och självkostnadsprinciperna.

Vi hoppas att riksdagens övriga partier röstar nej till förslaget, säger Annika Helker Lundström, vd för Återvinningsindustrierna.

I regeringens proposition ”Kommunernas roll i avfallshanteringen” föreslås att kommunernas avfallshantering undantas från lokaliserings- och självkostnadsprinciperna och att de därmed får verka på samma villkor som de privata aktörerna på marknaden.

Den privata återvinningsbranschen är en framtidsbransch i stark tillväxt med en nyföretagarandel som är betydligt högre än i andra branscher. Propositionen läggs utan en föregående analys av konsekvenserna för sysselsättning, entreprenörskap och utveckling i branschen. Både Konkurrensverket och Statskontoret avstyrker förslaget i remissomgången.

Om regeringens förslag går igenom kan de kommunala avfallsbolagen fortsätta att öka avfallsförbränningen, vilket riskerar materialåtervinningen och strider mot EU:s avfallshierarki. Miljön riskerar försämras och benen slås undan för de många mindre återvinningsföretag som växer fram, säger Annika Helker Lundström.

Regeringen aviserar samtidigt att en generell översyn av kommunallagen ska göras där man bland annat vill tydliggöra gränserna mellan kommunal och privat verksamhet.

Varför hastar beslutet på avfallsområdet så mycket att man inte kan avvakta den kommande utredningen, undrar Annika Helker Lundström.

I dagsläget har regeringens proposition inte stöd från något annat parti. Återvinningsindustrierna uppmanar samtliga partier att avvakta regeringens samlade översyn, och i nuläget säga nej till propositionen.

Frågan om återvinningens potential och regeringens proposition debatteras av partierna under Återvinningsdagarna, onsdagen den 5 april i Stockholm.

För mer information kontakta:
Annika Helker Lundström, VD Återvinningsindustrierna
Telefon: 070 – 699 41 85