Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2010

8 november 2010

Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2010 tilldelas Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan, som innehåller 50 % återvunnen plast och 15 % plast från förnybart växtmaterial. Priset delades ut av Daniel Johansson, statssekreterare på Näringsdepartementet.

Att använda återvunna material kommer att vara en framgångsfaktor i en värld med allt större brist på råvaror och är också en av de viktigaste åtgärderna för att minska klimatpåverkan, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

-Visionen för Coca-Cola är att använda en flaska som är gjord av 100 % förnybara och återvinningsbara material när det är tekniskt möjligt, vilket har lett till att de jobbar både systematiskt och målinriktat för att nå dit. De har på ett föredömligt sätt tagit steget att använda återvunnen plast i sina PET-flaskor, när det ännu inte var lönsamt, men successivt har det visat sig vara ekonomiskt fördelaktigt, säger Britt Sahleström.
Med PlantBottle-flaskan tar Coca-Cola ett helt nytt grepp. Förutom att den innehåller 50 % återvunnen plast, så för Coca-Cola också in förnybar råvara som kan återvinnas och återanvändas i nya plastflaskor, fortsätter Britt Sahleström. Flaskan minskar utsläppen av koldioxid med ca 40 procent* i jämförelse med en PET-flaska från oljebaserad plast. Coca-Colas beslutsamhet att driva denna utveckling har också lett till nya utvecklingssamarbeten mellan företag i återvinnings- och produktionskedjan.
-Vi är glada över utmärkelsen och detta pris är ett kvitto på att vi gör rätt saker. Personligen tycker jag att det här är en av de roligaste nyheterna vi har släppt på många år, säger Göran Holm, VD Coca-Cola Drycker Sverige AB och fortsätter; PlantBottle är ett bra bevis på styrkan i vårt globala hållbarhets- och förbättringsarbete. Tillsammans med de andra åtgärder vi genomför inom ramen för vårt klimatarbete kommer detta hjälpa oss att ta ytterligare ett väsentligt steg mot att bli ett mer hållbart företag.

Motiveringen lyder:
”Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2010 tilldelas Coca-Cola Sverige för användning av återvunnen plast och plast från förnybart växtmaterial i PlantBottle-flaskan. Coca-Cola har på ett innovativt sätt, med en helhetssyn och långsiktig affärsmässighet bytt ut jungfrulig plast i sina PET-flaskor och varit en föregångare att efterfråga återvunnen råvara.

Med den nya PlantBottle-flaskan tar Coca-Cola ett betydelsefullt steg att producera återvinningsbara PET-flaskor, där också förnybar råvara ingår i plasten. Genom att ha utvecklat en process som innebär att flaskan har samma plastkvalitet som övriga PET-flaskor kan de återvinnas i nuvarande system. Coca-Colas målmedvetna arbete att både öka andelen återvunnen plast och förnybar råvara i PET-flaskorna visar på ett föredömligt sätt hur resurshushållning och minskad klimatpåverkan går hand i hand.”

Återvinningsindustriernas Inspirationspris delades ut den 8 november i Näringslivets Hus i Stockholm. Anna Månsson, försäljningschef och projektledare för PlantBottle-lanseringen tog emot priset.

Läs mer om Coca-Cola Sverige på www.coca-cola.se, om Återvinningsindustrierna på www.recycling.se

Inspirationspriset delas ut till företag för nyskapande, kreativa och användbara grepp vid produktutveckling med återvunnen råvara som bas.

Återvinningsindustrierna har bilder från prisutdelningen, fritt för publicering.

*Enligt livscykelanalys som är genomförd av Imperial College i London och granskad av Energie- und Umweltforschung (IFEU) i Heidelberg.

För ytterligare information kontakta.
Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna, 070 344 51 53
Anne Lindfelt, bitr informationschef Coca-Cola Drycker Sverige AB, 070 648 71 24