Återvinningsindustrierna tar krafttag mot ekonomisk brottslighet

4 december 2008

För att motverka ekonomisk brottslighet kommer medlemmarna i branschorganisationen Återvinningsindustrierna sluta att betala med kontanter och checkar när de köper in avfall.

Kontanter eller checkar som betalningssystem hindrar insyn och spårbarhet om vem som säljer. Skattemyndigheter och polis kan inte spåra ursprung. Detta förekommer inom många branscher. Kriminella personer eller nätverk utnyttjar möjligheterna att dölja sin verksamhet genom dessa betalningsmöjligheter. Nu kräver Återvinningsindustriernas medlemmar spårbara betalningar för att förhindra detta.

- Vårt beslut är ett led i arbetet med att visa att branschen tar ansvar. Återvinning är en viktig framtidsbransch och vi vill arbeta proaktivt, säger Viveke Ihd, ansvarig för miljö och utveckling.

Regeringen har nyligen lämnat ett förslag till riksdagen om en ny lag mot bl.a. penningtvätt. Förslaget innebär t.ex. skärpta krav för företagare som bedriver handel av varor där kontant betalning sker med ett belopp motsvarande minst 15 000 euro (cirka 150 000 kronor).

Återvinningsindustrierna vill gå ett steg längre. Efter dialog med Ekobrottsmyndigheten har Återvinningsindustrierna beslutat att medlemsföretagen efter utgången av 2009 ska upphöra med all användning av kontanter och checkar vid köp av avfall och återvinningsmaterial. Medlem skall även dokumentera vem de köper avfallet från och vem de säljer till. På så sätt hoppas branschen kunna undvika oseriösa kunder och minska risken för att återvinningsföretag används för att tvätta pengar.

- Även medlemmarnas samarbetspartners och underentreprenörer (företag som utför tjänst åt medlem) får samma krav på sig via våra medlemmar, på så sätt kan vi påverka även verksamheter utanför medlemsföretagen, säger Viveke Ihd.

Generaldirektören för Ekobrottsmyndigheten, Gudrun Antemar, är positiv till Återvinningsindustriernas brottsförebyggande initiativ:

- Genom att minska användningen av kontanter minskar risken för brottslighet i samband med skrothantering och återvinning. Om betalningsströmmarna kan följas ökar också möjligheterna att utreda eventuell brottslighet, säger Gudrun Antemar.

För ytterligare information, kontakta: Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna, tel: 0702-38 78 28