Återvinningsindustrierna tar kommunalförbund till domstol

4 december 2006

Återvinningsindustrierna har beslutat att ta Kommunal­förbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) till domstol, för brott mot lagen om offentlig upphandling.

– Det är uppseendeväckande att en myndighet som AÖS anser sig kunna sätta sig över lagen, säger Annika Helker Lundström, vd för Återvinningsindustrierna, branschorganisationen för de privata återvinningsföretagen.

Den privata expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiserade tidigare i höstas Kommunal­förbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) för att förbundet brutit mot lagen om offentlig upphandling genom att köpa avfallsförbränning för nästan 70 miljoner kronor direkt från Skövde Värmeverk AB. I stället för att ta till sig av kritiken, avfärdades denna av AÖS som ett rent ”opinionsbildande arbete”. Ledande företrädare för AÖS gjorde till och med gällande att förbundet inte ens behövde följa lagen om offentlig upphandling med argumentet ”Upphandlingslagen gäller inte för oss”.

– Vi tvingas därför att gå till domstol för att få rättelse till stånd. En åtgärd som inte borde behövas eftersom myndigheter normalt kan förväntas vara lojala mot de lagar och regler som reglerar samhällslivet, säger Annika Helker Lundström.

Ansökan om överprövning har lämnats in till Länsrätten i Mariestad. Ombud för branschföretagen är chefjuristen Pär Cronhult vid Stiftelsen Den Nya Välfärden, som tidigare för expertgruppen Konkurrenskommissionen utrett AÖS nu aktuella lagtrots.

För ytterligare upplysningar:
Annika Helker Lundström 070 - 699 41 85
Pär Cronhult 08 - 545 038 18