10 förslag för att öka plaståtervinningen

22 september 2008

Återvinningsindustrierna presenterar en ny rapport med 10 förslag för att kraftigt öka plaståtervinningen. Rapporten utgår från ett hypotetisk mål om 50 procent materialåtervinning av all plast år 2030 och visar vad som krävs för att nå denna nivå.

Rapporten "10 actions to boost recycling of plastics" handlar om den snabbt ökande avfallsmängden av plast, där återvinningen hittills varit låg jämfört med exempelvis papper och metall.

Syftet med rapporten är att visa att det finns goda förutsättningar för en ökad plaståtervinning i Sverige, Europa och globalt och att den ger betydande miljövinster.

Ett av de 10 förslag som framförs i rapporten handlar om vikten av korrekt statistik. Detta är grundläggande för trovärdiga politiska målsättningar och rätt åtgärder. I rapporten ifrågasätts den europeiska statistik som anger att Sverige skulle ha väsentligt mindre plastavfall än våra nordiska grannländer. Rapporten efterlyser en ny nordisk studie.

- Återvinningsindustrierna ifrågasätter dessutom den nationella svenska statistiken och bedömer att nivån på plaståtervinningen i Sverige är väsentligt överskattad, säger Annika Helker Lundström, vd för Återvinningsindustrierna.

Återvinning är en viktig klimatåtgärd. Ett kilo återvunnen plast som ersätter jungfrulig plast minskar koldioxidutsläppen med 2 kg.

- Om vi lyckas öka den globala plaståtervinningen till 50 procent skulle det innebära en kraftig reduktion av växthusgasutsläpp, säger Annika Helker Lundström.

Dessutom drivs plaståtervinningen i små och medelstora företag, som är motorn i den ekonomiska tillväxten.

- Att skärpa kraven på plaståtervinning skapar därför drivkrafter för företagande som genererar ny miljöteknik, säger Annika Helker Lundström.

Rapporten är framtagen av Peter Sundt på Mepex Consult AS, en av de mest kunniga inom plaståtervinning i Europa.

Rapporten finns att ladda ner här

För ytterligare information: Kontakta Annika Helker Lundström, vd Återvinningsindustrierna 070-699 41 85 eller författaren Peter Sundt Mepex Consult AS +47 91184117