Yttrande: Föreskrift om yrkesmässig förbehandling av elavfall

21 december 2012

Till höger kan ni läsa vårt yttrande angående förslag till ändring i föreskriften (NFS 2005:10) om yrkesmässig förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter.