Yttrande: Begravning, bl a materialåtervinning

30 april 2014

Återvinningsindustrierna stödjer utredningens förslag beträffande metallåtervinning efter kremering:

Idag är avfall en resurs som hanteras på en kommersiell marknad. Återvinning och återbruk kommer att bli än viktigare nav i omställningen till ett mer resurseffektivt samhälle. Metallåtervinning har en viktig roll för att minska uttagen av ändliga resurser samtidigt som man reducerar koldioxidutsläppen. Läs yttrande i filen.