Tv och radio har tagit upp problemen med metallstölder

5 april 2012

Felix Lindberg, Lindberg & Son, har bl.a. blivit intervjuad i Rapport och Studio Ett i P1:

Landets järnvägar är hårt drabbade av kopparstölder. I går kväll fick tågtrafiken på Södra stambanan återigen stoppas efter att nya kopparkablar stulits, bara en knapp månad efter de senaste stölderna. Hur ska man få stopp på koppartjuvarna och hur gör myndigheterna i andra länder? Samtal mellan Sten Wickberg, Trafikverket och Felix Lindberg.

Ni kan se TV-inslaget här (efter ungefär 8 minuter in i sändningen) och lyssna på radioinslaget här.