Stockholms stads förbud av appen Tiptapp aktualiserar frågan om det kommunala avfallsmonopolet

5 oktober 2018

Stockholms stad förbjuder den populära app-tjänsten Tiptapp att förmedla transport av hushållens avfall. Enligt Återvinningsindustrierna hindras många av de nya digitala cirkulära lösningar, som tjänsten är ett exempel på, av det kommunala avfallsmonopolet.

Tanken med app-tjänsten Tiptapp är att den ska hjälpa personer som vill bli av med avfall. Det är en populär digital tjänst som innebär att privatpersoner tar en bild på det som man vill ha kört till en återvinningscentral och anger ett pris. Därefter hämtas avfallet av någon som vill utföra tjänsten till den överenskomna ersättningen. Tiptapp tar 10 procent i betalning för tjänsten. Men det är bara kommuner som får ta hand om hushållens avfall. Därför förbjuder nu Stockholms stad Tiptapp att via sin plattform förmedla transporttjänster för privatpersoners avfall.
 

 – Problematiken visar att vi har en förlegad avfallslagstiftning och att det kommunala monopolet sätter käpper i hjulet för digitala entreprenörer som tar fram cirkulära lösningar. Vi förespråkar därför en avkommunalisering av hushållens avfall. Våra medlemmar skulle gärna utveckla denna typ av tjänster men avhåller sig från det idag, på grund av att det är olagligt, säger Lina Bergström, vd Återvinningsindustrierna.

Stockholms stad har ännu inte bestämt vilket datum förbudet ska träda i kraft eftersom man räknar med att det är en viktig principiell fråga som kommer att överklagas. Man menar också att tjänsten kan underlätta för en irreguljär arbetsmarknad där tungt arbete utförs mot låg ersättning utan försäkringsskydd. Därmed riskerar den att konkurrera ut bolag som i dag har avtal med staden och hämtar hushållsavfall till uppgjord taxa. 
 
– Det är också viktigt att komma ihåg att all avfallshantering bör genomföras av seriösa aktörer som bedriver verksamhet med relevanta transporttillstånd, fortsätter Lina Bergström.