Allt återvinningsansvar bör ligga kvar på producenterna

3 mars 2016

En pågående utredning ska se över möjligheterna att flytta ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper till kommunerna. Men riksdagen har nu riktat ett tillkännagivande till regeringen att det här ansvaret även i fortsättningen ska ligga på producenterna.

I dag är det producenterna som har ansvaret för insamling och återvinning av förpackningar och returpapper. Regeringen har dock startat en utredning som ska se över hur kommunerna skulle kunna ta över detta ansvar. Riksdagen håller dock inte med och ställer sig istället bakom två motionsförslag som kommer från M, C, L och KD.
 
Riksdagen vill att ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper ligger kvar på producenterna. Det föreslår också att samarbetet mellan producenterna och kommunerna ska stärkas. Riksdagen har därför gjort ett tillkännagivande till regeringen där dessa ståndpunkter förklaras.