Textilbranschen samlas för dialog om resurseffektiva kretslopp

13 oktober 2017

Återvinningsindustrierna medverkade när Naturvårdverket och Kemikalieinspektionen samlade aktörer i textilbranschen den 12 oktober. Det var det första mötet i ett treårigt initiativ som delvis syftar till att skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp.

Dialog om den textila värdekedjan sker i samarbete med myndigheter, forskare, textilbransch och frivillig organisationer samt andra aktörer inom textilområdet. Temat för mötet den 12 oktober var Verktyg, metoder och goda exempel för hållbar textilproduktion och konsumtion - fokus på miljö och kemikalier.