Nordiska ministerrådet presenterar certifieringssystem för återanvändning och återvinning och textilier

24 augusti 2017

Nordiska ministerrådet har presenterat ett nordiskt certifieringssystem i syfte att minska textilförbrukningens miljöpåverkan och stärka Nordens konkurrenskraft genom ökad återanvändning och återvinning av nordiskt textilavfall.

Certifieringssystemet är frivilligt, men säkerställer hållbar och transparent hantering av använda textilier. Systemet garanterar att certifierade organisationer följer strikta kriterier för spårbarhet och miljöprestanda vid insamling och hantering av textilier.