Ny rapport om textilavfall från Naturvårdsverket

16 mars 2016

I genomsnitt slänger vi svenskar över 7,5 kg kläder per år och person i det osorterade hushållsavfallet som går till förbränning. Runt 60 procent av kläderna är hela och skulle kunna återanvändas. Det visar en ny studie utförd av Svenska MiljöEmissionsData (SMED) på uppdrag av Naturvårdsverket.

Studien har omfattat både kläder, hemtextil och skor och undersökningarna har gjorts genom så kallade plockanalyser. Det betyder att man har tagit ett antal lass med hushållsavfall där de nämnda produkterna sorterats ut en och en, kategoriserats och fått skick och vikt noterade. 
 
Studien har undersökt hur hela kläder och skor varit, men också hur mycket textilier som slängts som har en förhöjd risk för att innehålla farliga ämnen, såsom exempelvis sport-, arbets-, regn- eller fritidskläder samt textil med plasttryck. Studien visar att runt 60 procent av kläderna och hemtextilerna var i sådant skick att de skulle kunna användas igen, det vill säga hela och oslitna. Även skor i gott skick återfanns. 58 procent av textilierna utgjordes av produkter i ren bomull. Omkring 10 procent av textilierna utgjordes av sport-, arbets-, regn- eller fritidskläder samt textil med plastigt tryck. 
 
Studien över skick och material baseras på 14 plockanalyser som har gjorts i sju olika kommuner under oktober 2015. Studien har genomförts av SMED (Svenska MiljöEmissionsData) på uppdrag av Naturvårdsverket inom ramen för regeringsuppdragen ”Hantering av textilier” och ”Giftfria och resurseffektiva kretslopp”. 
 
2013 konsumerades i Sverige cirka 12,5 kilo textil per person, varav återanvänd textil uppskattades till cirka 2,5 kilo per person enligt en tidigare rapport från SMED. Den nya studien visar att mängden textilier i det osorterade restavfallet ligger på över 7,5 kg per person och år, vilket innebär totalt 72 000 ton i Sverige under ett år.