Storbritannien vill bli världsledande inom resurseffektivitet

11 januari 2018

Storbritanniens premiärminister Theresa May har lanserat landets 25-årsplan för miljöåtgärder. Planen innehåller såväl mål för miljöarbetet som åtgärder som regeringen planerar att genomföra tillsammans med näringslivet och civilsamhället.

En av de delar i planen som har fått mest uppmärksamhet i Storbritannien är den som rör plastavfall. I planen slås det fast att Storbritannien ska arbeta med ambitionen att eliminera allt undvikbart plastavfall till 2042. Slutmålet är att ha noll undvikbart avfall till 2050.
Bland konkreta åtgärder som nämns på området återfinns bland annat att undersöka möjligheterna att ha plastfria gångar i livsmedelsbutiker, där all mat säljs i lösvikt. Under 2018 ska en ny resurs- och avfallsstrategi publiceras, vars syfte är att göra Storbritannien världsledande inom resurseffektivitet.
 
25-årsplanen har varit efterlängtad bland landets miljöorganisationer, men flera var snabba med kritik kring bristen på skarpa lagförslag. ”25-årsplanen är på rätt spår kring hur vår miljö ska skyddas under de kommande åren. Men den ger inga fasta åtaganden kring ny lagstiftning och brister i detaljer kring hur vi vill stärka miljölagar när vi lämnar EU”, säger Karla Hille, programdirektör på Clientearth, i en kommentar.