Stena Recyclings nya anläggning möjliggör ökad materialåtervinning

27 oktober 2016

Den 26 oktober invigdes Stena Nordic Recycling Center i Halmstad. En 80 fotbollsplaner stor återvinningsanläggning som med moderna och effektiva processer gör det möjligt att på ett hållbart sätt återvinna mer material, framför allt metaller, från industrin, hushåll och samhället i stort.

Den nya anläggningen är utvecklad i nära samarbete med kunder och partners bland annat från bilindustrin. Med nya unika processer återvinns mer användbara råvaror ur till exempel bilar, vilket medför att det nu är möjligt att nå EUs krav på att återvinna varje bil till 95 procent. 
 
När komplexa produkter, såsom bilar, återvinns uppstår alltid en svårsorterad rest, en blandning av textilier, gummi, plast och metaller. Detta har tidigare lagts på deponier i stora mängder. Nu har Stena Recycling en nyutvecklad automatiserad process som separerar materialen från varandra så att de kan komma till användning. Det handlar i storleksordning om 15 lastbilsflak material varje dag. 
 
- Satsningen på Stena Nordic Recycling Center innebär helt nya möjligheter för oss och våra kunder. Vi kombinerar beprövad teknik med nya innovationer vilket till exempel innebär en högre återvinningsgrad på de fordon som rullat klart på våra vägar, något som gagnar producenter, ägare och oss återvinnare, säger Kristofer Sundsgård VD Stena Recycling AB.
 
Årligen återvinner Stena Recycling hundratusentals bilar och andra komplexa produkter. Den nya tekniken som installerats i Stena Nordic Recycling Center gör det möjligt att få fram ännu fler råvaror som går vidare till smältverk, gjuterier och andra industrier i Sverige och i övriga världen. 
 
Även stora mängder elektronik kommer att återvinnas i den nya anläggningen. Elektronik innehåller värdefulla metaller och ädelmetallåtervinningen som byggs upp vid anläggningen kommer att bli den största i Europa.
 
- Den automatiserade processen är toppmodern med den bästa kombinationen av nya innovationer och beprövad teknik. TV-apparater, datorer och annan elektronik mals ner och materialen delas upp i hög hastighet. Kapaciteten är 110 000 ton per år, säger Rasmus Bergström, VD Stena Technoworld, som ansvarar för elektronikåtervinningen.

Se filmen Så fungerar återvinningen på Stena Nordic Recycling Center