Naturvårdsverket har beslutat om bidrag till standardisering av plaståtervinning

23 april 2018

Som en del i den särskilda satsningen på internationellt arbete med miljöanpassning av plast har Naturvårdsverket beslutat om ett bidrag till SIS, Swedish Standards Institute, på 800 000 kronor för etablering av ett ISO-sekretariat för utveckling av standarder för plaståtervinning, och för utveckling av ett standardförslag inom området.

Naturvårdsverket och SIS, Swedish Standards Institute, vill verka för en internationell utveckling mot ökad materialåtervinning av plast utan att detta leder till spridning av miljö- eller hälsoskadliga plastadditiv. En ökad och säker materialåtervinning kan vara en viktig del av hållbar plastanvändning. Ökad och säker materialåtervinning av plast kan vara ett medel för ökad resurshushållning, minskad nedskräpning och även för att minska spridningen av mikroplast, både lokalt och globalt.