Skrothandelsutredningen föreslår att kontantförbud införs vid handel med metallskrot

6 november 2014

- Detta är ett mycket glädjande besked att de föreslås bli ett lagstadgat kontantförbud vid handel med metallskrot, säger Viveke Ihd, chef miljö/ utveckling, Återvinningsindustrierna. Inom ÅI har vi haft ett frivilligt kontantförbud sen år 2010 och vi har målinriktat arbetat för att få ett förbud på nationell nivå.

Utredningen, SOU 2014:72, föreslår bla att ett förbud införs mot att använda kontanter, checkar och postväxlar som betalningsmedel vid handel med metallskrot i näringsverksamhet. Ett syfte med förbudet är att ge polisen bättre förutsättningar att utreda metallstölder. Om dessa betalningsmedel inte får användas måste ersättningen sättas in på ett konto.

Felix Lindberg, Lindberg & Son, som sitter i ÅI:s styrelse intervjuades i Rapport. Ni kan se intervjun efter drygt 3 minuter:
http://www.svtplay.se/video/2453435/rapport/6-11-06-30-textat

 

Ni kan läsa hela utredningen här.