Återvinning lyftes på regeringens seminarium om fossilfrihet under COP21

5 december 2015

Under det pågående klimatmötet COP21 höll klimat- och miljöminister Åsa Romson och finansmarkandsminister Per Bolund ett seminarium om initiativet Fossilfritt Sverige den 5 december.

Återvinningsindustrierna har tidigare ställt sig bakom initiativet och Anders Wijkman, ordförande i Återvinningsindustrierna och Miljömålsberedningen, deltog i seminariet tillsammans med representanter från Stockholm, Göteborg, Östersund, IKEA, Volvo Group och Ericsson, som är några av de aktörer som på kort tid valt att ställa sig bakom initiativet. 

Anders Wijkman poängterade under seminariet vikten av att hitta starkare styrmedel för materialanvändning och återvinning. Han sa också att det länge funnits en felaktig bild om miljöskatter och andra styrmedel på miljöområdet:
- Miljövänliga styrmedel har ofta setts som ett hot mot jobben. Det är inte sant. Faktum är att det är precis tvärt om.