Nya riksdagsmotioner om återvinning 2015

8 oktober 2015

Den allmänna motionstiden i riksdagen har nu gått ut. Flera motioner handlar om att åstadkomma en mer cirkulär ekonomi med ökad återvinning.

Flera motioner eftersträvar nya innovationer inom miljöteknik och en förbättrad konkurrenskraft för svenska företag. Ett 20-tal av höstens riksdagsmotioner berör avfall, återvinning och cirkulär ekonomi och ÅI har listat några motioner med relevans för återvinningsbranschen på webben.