Remissvar Jordbruksverkets översyn av retursystemet för dryckesförpackningar

10 juni 2016

Återvinningsindustrierna, ÅI, har genom remiss beretts möjlighet att lämna synpunkter på Jordbruksverkets rapport ”Retursystemet för dryckesförpackningar”.

ÅI har inga synpunkter på förslagen.

Jordbruksverket föreslår i rapporten att lagstiftningen ändras för att:

  • Förtydliga vilka aktörer som omfattas av systemet.
  • Undantag för produkter att ingå i retursystemet tas bort.
  • Differentierad avgift till retursystemet införs.
  • Avgift införs för ansökan om att få dispens från produkter ansluta till retursystemet.
  • Ändrad tidpunkt för när avgiften till retursystemet ska betalas.