Regeringens krafttag för ökad materialåtervinning och förslag till tydliga roller för producentansvarsavfallet

28 augusti 2014

Lena Ek presenterade på en presskonferens idag regeringens beslut att ta ett krafttag för att öka materialåtervinningen och att producenterna även fortsättningsvis ska ha ansvaret för att återvinna förpackningar, tidningar och elutrustning som de satt på marknaden.

Förslaget innebär att återvinningsmålen skärps, att rollerna och ansvaret för aktörerna på marknaden tydliggörs och att det ska bli lättare för konsumenterna att lämna sitt avfall till återvinning. Naturvårdsverket får också i uppdrag att ta fram förslag till återanvändning och materialåtervinning av textilier.

- Vi är mycket positiva till regeringens förslag. Höjda återvinningsmål innebär att betydligt mer kommer att gå till materialåtervinning i stället för förbränning, säger Britt Sahleström, vd på Återvinningsindustrierna. Men framför allt är vi glada över att regelverket, rollerna och ansvaret på avfallsmarknaden blir tydligare.

Återvinningsföretagen har under många år erbjudit lösningar till fastighetskunder för insamling av producentansvarsmaterial. Nu kommer denna marknad kunna fortsätta att vidareutvecklas inom ramen för de tillståndspliktiga insamlingssystemen med samma villkor för alla aktörer.

Regeringens mål är att :

  • Mer avfall ska samlas in och materialåtervinnas
  • Det ska bli enklare för hushåll och andra att sortera sitt avfall
  • Det ska bli tydligare vilken aktör som har ansvar för vad
  • Uppmuntra till samarbetslösningar mellan producenter, kommuner och entreprenörer

- Vi hoppas att regeringens beslut nu leder till att det blir ett bra samarbete mellan alla aktörer och att vi kan fokusera på det viktiga, att öka insamlingen och återvinningen. Beslutet lägger också grunden för en cirkulär ekonomi. Alla krafter behövs för att mer ska materialåtervinnas till nya råvaror. För återvinningsföretagen är detta deras kärnverksamhet, så därför välkomnar vi beslutet, säger Britt Sahleström.

Presskonferensen och läs mer om regeringens beslut inom avfallsområdet i nedanstående länkar.

Presskonferensen

 

Beslut om insamling och återvinning av förpackningsavfall och returpapper

Beslut om återvinning av elavfall

Beslut om återanvändning och återvinning av textilier

Läs också Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) kommentar till förslaget här.