Ny rapport om kemikalier i avfall och återvunnet material från Europas återvinningsindustri

11 februari 2020

En ny rapport från EuRIC sätter fokus på kemikalier i avfall och återvunnet material med rekommendationer från Europas återvinningsindustri. Vikten av att förbättra gränssnittet mellan avfalls- och kemikalielagstiftning synliggörs.

Rapporten Sound Management of Waste & Chemicals Requirements visar på vikten av en sund hantering av farliga ämnen i avfallshantering och återvinning. Det är riskfritt som ska vara ledstjärna, snarare än giftfritt. Återvinnare har utvecklat tekniker för att behandla avfallsflöden säkert och för att kunna återvinna värdefulla material, men fortfarande finns det problem som härrör från bristen på gränssnitt mellan kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftning. Enkla förtydliganden skulle kunna skynda på övergången till en cirkulär ekonomi. 

Läs rapporten

 

En sund hantering av farliga ämnen i avfallshantering och återvinning är i kärnan i den cirkulära ekonomin. Återvinnare har utvecklat state-of-art separation tekniker för att säkert behandla en stor mängd avfallsflöden och återvinna värdefulla material, därmed direkt bidragande till cirkulär ekonomi. Broschyren publicerad av EuRIC om "Sound Management of Waste & Chemicals Requirements" belyser de viktigaste problemen som härrör från bristen på gränssnitt mellan kemikalier, produkt och avfallslagstiftning och identifierar enkla lösningar för att öka övergången till en mer cirkulär ekonomi. Christer Forsgren, ordförande för EuRICs arbetsgrupp för avfall och kemikalier, miljö & Teknisk chef på Stena Metall AB (Sverige) och adjungerad professor i industriellt material Återvinning vid Chalmers tekniska universitet i Göteborg betonade den nyckelrollen som Europas återvinningsindustri spelar genom att minska Europas beroende av primära material och med sparar enorma mängder koldioxid och energi. C. Forsgren betonade vikten av att förbättra gränssnittet mellan avfall och kemikalier lagstiftning genom att minska äldre frågor i produktdesignstadiet, när det är möjligt, med fokus på risker istället för faror som ämnen som oroar sig i säkra återvinningsflöden och korrekt verkställa EU: s kemikalielagstiftning vid EU: s gränser. Den nuvarande bristen på gränssnitt mellan dessa komplexa lagstiftning är en viktig flaskhals för att göra värdekedjor mer cirkulära, vilket är nödvändigt för att göra Europa till den första klimatneutrala kontinenten fram till 2050. EURIC avslöjar BROCHURE OM SÄKER HANTERING AV KEMIKALIER AV ÅTERVINNINGINDUSTRIN EuRIC - European Recycling